Regulamin

Zapraszamy do Inmocelenia Properties S. L. ..

    

Zgodnie z ustawą 34/2002, z dnia 11 lipca, usługi społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, Inmocelenia Właściwości, SL, informuje, że jest właścicielem strony internetowej www.inmobiliariacelenia.com. Zgodnie z wymogami artykułu 10 ustawy Inmocelenia Właściwości, SL podaje następujące dane: Właściwości Inmocelenia, SL, z NIF: B-54769658, oraz adres dla powiadomień: Właściwości Inmocelenia, SL C / Dr.Calatayud, 55 03724 Moraira, Teulada (Alicante) Hiszpania.Kontakt e-mail jest info@inmobiliariacelenia.com

    

Użytkownika i systemu odpowiedzialności.

     

Nawigacja, dostęp i wykorzystanie na stronach internetowych, a strona Właściwości Inmocelenia, SL nadaje status użytkownika, który akceptuje, kiedy przeglądając strony Inmocelenia Properties, SL, wszystkie warunkach ustalonych w niniejszym dokumencie, bez uszczerbku dla stosowania odpowiednich obowiązujących wymogów prawnych, w razie potrzeby. Na stronach internetowych Inmocelenia Properties S. L. .. dostarcza szeroką gamę usług i informacji danych.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za właściwe korzystanie z serwisu.

      

Odpowiedzialność ta obejmuje:

     

Dokładność i zgodność z prawem informacje dostarczone przez użytkownika w formularzach przygotowanych przez Inmocelenia Properties, SL za dostęp do pewnych treści lub oferowanych przez sieci usług. Będzie również odpowiedzialny za korzystanie z haseł uzyskanych z uzupełnianie wyżej wymienionych form.

    

Wykorzystanie informacji i danych, usług oferowanych przez Inmocelenia Properties, SL Dlatego w przeciwieństwie do postanowień niniejszych warunków, prawa, moralności, dobrych obyczajów lub porządku publicznego lub które w inny sposób mogą wiązać obrażeń praw osób trzecich lub działania stron internetowych, strony internetowej.

     

Linki Reklama i zastrzeżenia.

     

Inmocelenia Właściwości, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, które użytkownik może uzyskać dostęp poprzez linki podane na stronie internetowej oraz stwierdza, że w żadnym wypadku nie bada ani nie sprawują kontroli nad treścią innych stron internetowych , Ponadto, ani nadzorować technicznej dostępności, dokładności, niezawodności, ważność lub legalność zewnętrznych stronach właściwości, które są dostępne za pośrednictwem linków.

    

Inmocelenia Właściwości, S.L. stany przyjęły wszelkie niezbędne środki w celu uniknięcia szkody dla użytkowników webiste, może wynikać z przeglądanie jej stron. W związku z tym, Właściwości Inmocelenia, S.L. nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody przeglądania użytkownik może cierpieć.

    

DLA NIERUCHOMOŚCI OFEROWANYCH PRZEZ AGENCJĘ CELENIA.

     

Informacje dotyczące nieruchomości (powierzchnia, cena, wyposażenie, itp.) znajdujące sie na tej stronie nie są częścią żadnej oferty czy umowy. Są one podawane Inmocelenia Properties, S.L. przez osoby trzecie i mają na celu wyłącznie dostarczenie informacji na temat nieruchomości. Mogą pojawić się niezamierzone błędy lub uchybienia, które są niezależne od Inmocelenia Properties, S.L. Informacje te mogą być przeglądane i korygowane w każdej chwili, bez uprzedzenia.

    

Zdjęcia nieruchomości na naszej stronie pokazują je lub ich część w momencie gdy zdjęcie było robione, co nie jest zapewnieniem o aktualnym stanie i wyglądzie tej nieruchomości, dlatego Inmocelenia Properties, S.L. zaleca klientom odwiedzenie posiadłości i sprawdzenie czy jej wygląd i warunki odpowiadają ich wymaganiom.

    

Informacje o nowo wybudowanych domach, dobudówkach czy przebudowach niekoniecznie oznacza iż mają one wszelkie wymagane pozwolenia zgodne z planem przestrzennym oraz lokalnym i hiszpańskim prawem.

    

Ceny nieruchomości nie zawierają kosztów przeniesienia własności: notariusza, rejestracji i podatków, wymaganych przez hiszpańskie prawo i obowiązujących w momencie sprzedaży lub wynajmu.

     

ZMIANY.

      

Inmocelenia Właściwości, S.L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za stosowne, bez uprzedniego powiadomienia, treści witryny. Zarówno w co odnosi się do zawartości strony internetowej, a także w warunkach stosowania ich lub ogólnych warunków umowy.

    

Zmiany te mogą być dokonywane za pośrednictwem swojej strony internetowej w jakikolwiek sposób dozwolonym przez prawo i muszą być przestrzegane w czasie ich publikacji w internecie i dopóki nie są one skutecznie zmienionej następnie.

     

KSIĘGA cookies.

    

Inmocelenia Właściwości, S.L. zastrzega sobie prawo do korzystania z plików cookie w nawigacji użytkownika na swoich stronach internetowych, co ułatwia dostosowanie i łatwość nawigacji. Po politykę ochrony danych firmy, Inmocelenia Właściwości, SL informuje, że pliki cookie są związane z anonimowego użytkownika i jego komputera, i nie zapewnia sama w sobie nazwę użytkownika.Użytkownik ma dostępność skonfigurować przeglądarkę tak być poinformowany o otrzymaniu plików cookie i może, w razie potrzeby, uniemożliwić ich zainstalowany na dysku twardym. Jednakże, w celu uzyskania dostępu do stron internetowych Inmocelenia Właściwości, SL nie być obowiązkowa instalacja cookies.

     

Informacje te są wykorzystywane do poprawy naszej witrynie, określić wymagania techniczne lub operacyjne rynku i modyfikacji w celu poprawy usług dla wszystkich użytkowników żeglujących Inmocelenia Properties, SL.

    

Zarządzanie pliki cookie i dane witryn w przeglądarce. Za pośrednictwem następujących linków, można przejść do strony najczęściej używanych przeglądarek do informacji o tym, jak zarządzać plikami cookie i dane z witryn.

     

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

     

Analityki internetowej.

    

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., firmy Delaware, którego główna siedziba znajduje się na wysokości 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, USA ("Google").

    

Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu korzystania z witryny.Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w naszym imieniu, w celu śledzenia korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.

    

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

     

Można odmówić traktowania danych lub informacji, odrzucając z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy wiedzieć, że robi tak, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony.

Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób iw celach określonych powyżej.

    

Można rozszerzyć informacje na temat Google Analytics, klikając w link poniżej https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

     

Reklama w internecie.

     

Inmocelenia Właściwości, S.L. Wykorzystanie narzędzia Google AdWords remarketingu. To narzędzie pozwala pisać w treści reklam w sieci Google na podstawie poprzednich wizyt na naszych internautów. Aby to osiągnąć, niektórych stronach naszej stronie internetowej znajduje się kod lub tag remarketingu do ustawienia plików cookie, aby określić typ reklam, aby wyświetlić na nawigacji oparty użytkownika, które dokonane za pośrednictwem strony internetowej. Listy remarketingowe są przechowywane w bazie danych na serwerach Google, w których przechowywane są wszystkie identyfikatory plików cookie powiązane z każdej listy lub kategorii procentowej. Jeśli chodzi o remarketingu plików cookie, możesz wyłączyć obsługę plików cookie przez Google, odwiedzając stronę reklamy opt-out Google.

    

Strona informacyjna informacją, jak użytkownik, aby uniemożliwić korzystanie z plików cookie przez Google za pośrednictwem Google Ad Ustawienia.

Użytkownicy, jeśli chcesz, możesz wyłączyć obsługę plików cookie z dostawcą osoby trzeciej przez strony wyłączanie Network Advertising Initiative.

    

OCHRONA DANYCH.

      

Zgodnie z przepisami ustawy 15/1999 o ochronie danych osobowych, Inmocelenia Properties, SL informuje użytkowników swoich stronach internetowych, że dane osobowe zebrane przez firmę za pośrednictwem formularzy umieszczonych na jego stronach, zostaną wprowadzone do bazy danych w ramach odpowiedzialności Właściwości Inmocelenia, SL, w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań między dwiema stronami. Również Właściwości Inmocelenia, S.L. poinformowani o możliwości skorzystania z prawa do dostępu, zmiany, sprostowania i sprzeciwu w formie pisemnej na adres: Inmocelenia Właściwości, SL C / Dr.Calatayud, 55 03724 Moraira, Teulada (Alicante) Hiszpania. Jeżeli w ciągu 30 dni, w przeciwnym razie nie komunikują się, zrozumieć, że dane nie zostały zmienione, zgadzasz się zgłosić wszelkie zmiany i że wyraża zgodę na jego stosowanie w celu zachowania relacji między stronami.

       

Własność intelektualna.

      

Prawa własności intelektualnej i pochodne przemysłowych wszystkich tekstów, zdjęć, a także sposoby i środki prezentacji i układ stron, które należą do ich stron, samodzielnie lub w drodze cesji, Inmocelenia Properties, SL Dlatego są one chronione jako własności intelektualnej i hiszpańskim systemie prawnym, mają one zastosowanie zarówno w Hiszpanii, jak i UE przepisów w tej dziedzinie, takich jak międzynarodowe traktaty w tej sprawie i gwarantowane przez Hiszpanii. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z ustawą Prawo Własności Intelektualnej wyraźnie zabrania się powielania, dystrybucji, komunikacji publicznej i wykorzystania całości lub części treści swoich stronach internetowych bez wyraźnej zgody Properties Inmocelenia, SL

     

PRAWNE DZIAŁANIA, PRAWO i jurysdykcji.

     

Inmocelenia Właściwości, S.L.Prawo do wniesienia powództwa cywilnego lub karnego, które uzna za stosowne do nadużycia swoich stron internetowych i treści lub naruszenie niniejszych Warunków zastrzega się.Zależność pomiędzy użytkownikiem a Inmocelenia Properties, SL przez hiszpańskiego ustawodawstwa regulują i być właściwy do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać między użytkownikiem a Inmocelenia Properties, SL, sądy lub trybunały miejscowości Moraira, Teulada Alicante w Hiszpanii.

      

Bienvenidos/as a CELENIA

  • Nombre/Razón social: Villas Celenia,S.L.
  • Marca: CELENIA
  • Dirección: C/Dr.Calatayud, 55 03724 Moraira-Teulada (Alicante) España
  • Nombre del dominio: www.inmobiliariacelenia.com, www.realestatecelenia.co.uk, www.immobiliencelenia.de, ru.inmobiliariacelenia.com, www.nieruchomoscicelenia.pl
  • Número de Identificación Fiscal (NIF): B-54383492
  • Teléfono: +34 966 490 179
  • Fax: +34 966 490 874
  • Correo Electrónico (e-mail): info@inmobiliariacelenia.com

Puede consultar la información adicional y detallada sobre aviso legal, protección de datos, política de privacidad y cookies en nuestra página web:

AVISO LEGAL Y CONDICIONES GENERALES DE USO

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad el establecer y regular las normas de uso de este portal web y/o aplicación, así como el uso de los materiales contenidos en la misma, entendiendo por éste todas las páginas y sus contenidos propiedad de Villas Celenia,S.L., (en adelante CELENIA) a las cuales se accede a través del dominio: 

Nombre del dominio: www.inmobiliariacelenia.com, www.realestatecelenia.co.uk, www.immobiliencelenia.de, ru.inmobiliariacelenia.com, www.nieruchomoscicelenia.pl

La utilización del portal web atribuye la condición de usuario del mismo e implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en el presente Aviso Legal. El usuario se compromete a leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar nuestro portal web ya que éste y sus condiciones de uso recogidas en el presente Aviso Legal pueden sufrir modificaciones de forma unilateral por parte del titular de la web.

Las presentes condiciones de uso no excluyen la posibilidad de que CELENIA pueda establecer condiciones particulares para el uso de determinados contenidos y servicios, que deberán ser conocidos y aceptados por el Usuario con carácter previo a la utilización/contratación de los mismos.

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), a continuación se reflejan los siguientes datos:

El titular del presente Sitio es:

Razón social: Villas Celenia,S.L.

Número de Identificación Fiscal (NIF): B-54383492

Domicilio: C/Dr.Calatayud, 55 03724 Moraira-Teulada (Alicante) España

Teléfono: +34 966 490 179

Fax: +34 966 490 874

Correo Electrónico (e-mail): info@inmobiliariacelenia.com

Nombre del dominio: www.inmobiliariacelenia.com, www.realestatecelenia.co.uk, www.immobiliencelenia.de, ru.inmobiliariacelenia.com, www.nieruchomoscicelenia.pl

USUARIOS

El acceso y/o uso de este portal web atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.

USO DEL PORTAL

Nombre del dominio: www.inmobiliariacelenia.com, www.realestatecelenia.co.uk, www.immobiliencelenia.de, ru.inmobiliariacelenia.com, www.nieruchomoscicelenia.pl, proporciona el acceso a diversas informaciones en relación a sus servicios, productos, información de nuestra entidad, apartados de contacto, hiperenlaces a redes sociales, (en adelante, "los contenidos") pertenecientes a CELENIA.

El usuario asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro o recogida de datos que fuese necesaria para acceder a determinados servicios. En dicho registro el usuario será responsable de aportar información veraz y lícita.

CELENIA le informa que el acceso y uso de la presente página Web, así como de los servicios y/o contenidos que a través de ella se obtengan o se puedan obtener, están sujetos a los términos que se detallan en este Aviso Legal.

Por ello, si las consideraciones detalladas a continuación no son de su conformidad, rogamos no haga uso de la presente página Web, ya que cualquier uso que haga de los mismos o de los contenidos y/o servicios en ellos incluidos, implicará la aceptación de los términos legales recogidos en este texto.

La navegación por el sitio web de CELENIA atribuye la condición de usuario del mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, que pueden sufrir modificaciones.

El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El usuario responderá frente a CELENIA o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

CELENIA, se reserva el derecho a realizar cambios en la página Web sin previo aviso, con el objeto de actualizar, corregir, modificar, añadir o eliminar los contenidos de la misma. Por lo que las condiciones y términos que se recogen en este apartado, pueden variar en cualquier momento. Por ello, le invitamos a que revise estos términos cuando visite de nuevo esta página Web. Dicha modificación será de aplicación desde el momento en que esté a disposición de los Usuarios.

CELENIA no se hace responsable de los daños que pudiera causar el Usuario, por un uso erróneo o indebido en relaciones con terceros, siendo responsabilidad única y exclusiva del Usuario. Además, CELENIA, no se hace responsable en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se puedan ocasionar, por ejemplo como consecuencia de la transmisión de un virus o de programas maliciosos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

El Usuario, se compromete a no utilizar la página Web de CELENIA de forma contraria a lo dispuesto por la legislación vigente.

Si el Usuario decide no aceptar el presente Aviso Legal, deberá abstenerse de acceder y/o utilizar los contenidos y/o servicios ofrecidos por CELENIA a través de su página Web.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Para ampliar la información puede consultar la Política de Privacidad y Protección de Datos de CELENIA.

POLÍTICA DE COOKIES

Desde el portal web www.inmobiliariacelenia.com, www.realestatecelenia.co.uk, www.immobiliencelenia.de, ru.inmobiliariacelenia.com, www.nieruchomoscicelenia.pl se podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos (cookies) en equipos y terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización.

Para ampliar la información puede consultar la Política de Cookies de CELENIA.

ACCESO Y UTILIZACIÓN

El acceso a nuestra Web es libre y gratuito, salvo en lo relativo al coste de conexión de la red de telecomunicaciones suministrada por el operador contratado por cada usuario.

El simple acceso a la Web no supone ningún tipo de relación comercial entre CELENIA y el usuario de la misma.

El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.

El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios de CELENIA y a no emplearlos para, entre otros:

a) Difundir contenidos, delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público.

b) Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos de CELENIA o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales CELENIA presta sus servicios.

c) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad de la información de CELENIA o de terceros.

d) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.

e) Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

CELENIA por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de CELENIA . Todos los derechos reservados. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de CELENIA .

El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de CELENIA , como propietaria o cesionaria. Podrá visualizar los elementos del portal Web e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan prohibidos. La utilización no autorizada de la información contenida en este Sitio, así como los perjuicios ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de CELENIA pueden dar lugar al ejercicio de las acciones que legalmente correspondan y, si procede, a las responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.

ENLACES (LINKS)

El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre CELENIA y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de CELENIA de sus contenidos o servicios.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

CELENIA no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

El contenido, información y/o consejos expresados en este portal web deben entenderse como simplemente orientativos. CELENIA no responde de ninguna forma de la efectividad o exactitud de los mismos, quedando exenta de cualquier responsabilidad con los usuarios que haga uso de ellos, ya que son éstas las que deberán decidir según su criterio la oportunidad de los mismos. En este Sitio se pueden publicar contenidos y comentarios aportados por terceras personas. CELENIA no responde de la veracidad y exactitud de los mismos, quedando exenta de cualquier responsabilidad con los usuarios que hagan uso de ellos.

CELENIA se reserva el derecho de modificar el contenido del Sitio sin previo aviso y sin ningún tipo de limitación. Así mismo la empresa declina cualquier responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que puedan ocasionarse por la falta de disponibilidad y/o continuidad de este Sitio y de los servicios que se ofrecen en él. Así mismo, tampoco podemos garantizar la ausencia de virus ni de otros elementos en la Web que puedan producir alteraciones en su sistema informático .

CELENIA declina cualquier responsabilidad por los servicios y/o información que se preste en otros sitios enlazados con este, ya que no controla ni ejerce ningún tipo de supervisión en Sitios Webs de terceros y su existencia no implica que CELENIA apruebe o acepte sus contenidos y servicios. Si accede a otras páginas web utilizando los Links proporcionados, los operadores de dichos sitios web podrán recoger su información personal. Aconsejamos a los usuarios de los mismos a actuar con prudencia y consultar las eventuales condiciones legales que se expongan en dichas Webs. Así mismo los Usuarios que remitan cualquier tipo de información a CELENIA se comprometen a que la misma sea veraz y que no vulnere cualquier derecho de terceros ni la legalidad vigente.

Si ud. cree que cualquier contenido y/o información de este Sitio vulnera un derecho legítimo  o la legalidad vigente le agradeceríamos que se pusiera en contacto con CELENIA para que podamos tomar las medidas oportunas.

MODIFICACIONES

CELENIA se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.

DERECHO DE EXCLUSIÓN

CELENIA se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

GENERALIDADES

CELENIA perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la legislación española.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La relación entre CELENIA y el usuario se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales propios de la localidad del domicilio de CELENIA (España).