Polityka prywatności

KSIĘGA cookies.

Villas Celenia, S.L. zastrzega sobie prawo do korzystania z plików cookie w nawigacji użytkownika na swoich stronach internetowych, co ułatwia dostosowanie i łatwość nawigacji. Po politykę ochrony danych firmy, Villas Celenia, SL informuje, że pliki cookie są związane z anonimowego użytkownika i jego komputera, i nie zapewnia sama w sobie nazwę użytkownika.Użytkownik ma dostępność skonfigurować przeglądarkę tak być poinformowany o otrzymaniu plików cookie i może, w razie potrzeby, uniemożliwić ich zainstalowany na dysku twardym. Jednakże, w celu uzyskania dostępu do stron internetowych Villas Celenia, SL nie być obowiązkowa instalacja cookies.

Informacje te są wykorzystywane do poprawy naszej witrynie, określić wymagania techniczne lub operacyjne rynku i modyfikacji w celu poprawy usług dla wszystkich użytkowników żeglujących Villas Celenia, SL.

Zarządzanie pliki cookie i dane witryn w przeglądarce

Za pośrednictwem następujących linków, można przejść do strony najczęściej używanych przeglądarek do informacji o tym, jak zarządzać plikami cookie i dane z witryn.

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-...

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-int...

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Analityki internetowej.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., firmy Delaware, którego główna siedziba znajduje się na wysokości 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, USA ("Google").

Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu korzystania z witryny.Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w naszym imieniu, w celu śledzenia korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Można odmówić traktowania danych lub informacji, odrzucając z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy wiedzieć, że robi tak, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony.

Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób iw celach określonych powyżej.

Można rozszerzyć informacje na temat Google Analytics, klikając w link poniżej https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

   

Reklama w internecie.

Villas Celenia, S.L. Wykorzystanie narzędzia Google AdWords remarketingu. To narzędzie pozwala pisać w treści reklam w sieci Google na podstawie poprzednich wizyt na naszych internautów. Aby to osiągnąć, niektórych stronach naszej stronie internetowej znajduje się kod lub tag remarketingu do ustawienia plików cookie, aby określić typ reklam, aby wyświetlić na nawigacji oparty użytkownika, które dokonane za pośrednictwem strony internetowej. Listy remarketingowe są przechowywane w bazie danych na serwerach Google, w których przechowywane są wszystkie identyfikatory plików cookie powiązane z każdej listy lub kategorii procentowej. Jeśli chodzi o remarketingu plików cookie, możesz wyłączyć obsługę plików cookie przez Google, odwiedzając stronę reklamy opt-out Google.

Strona informacyjna informacją, jak użytkownik, aby uniemożliwić korzystanie z plików cookie przez Google za pośrednictwem Google Ad Ustawienia.

Użytkownicy, jeśli chcesz, możesz wyłączyć obsługę plików cookie z dostawcą osoby trzeciej przez strony wyłączanie Network Advertising Initiative.

OCHRONA DANYCH.

Zgodnie z przepisami ustawy 15/1999 o ochronie danych osobowych, Villas Celenia, SL informuje użytkowników swoich stronach internetowych, że dane osobowe zebrane przez firmę za pośrednictwem formularzy umieszczonych na jego stronach, zostaną wprowadzone do bazy danych w ramach odpowiedzialności Właściwości Inmocelenia, SL, w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań między dwiema stronami. Również Villas Celenia, S.L. poinformowani o możliwości skorzystania z prawa do dostępu, zmiany, sprostowania i sprzeciwu w formie pisemnej na adres: Villas Celenia, S.L. C / Dr.Calatayud, 55 03724 Moraira, Teulada (Alicante) Hiszpania. Jeżeli w ciągu 30 dni, w przeciwnym razie nie komunikują się, zrozumieć, że dane nie zostały zmienione, zgadzasz się zgłosić wszelkie zmiany i że wyraża zgodę na jego stosowanie w celu zachowania relacji między stronami.

    

Puede consultar la información adicional y detallada sobre aviso legal, protección de datos, política de privacidad y cookies en nuestra página web:

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento Europeo (UE) 2016/679 la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le comunicamos a continuación que tratamiento realizamos de los datos que nos proporciona:

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?

Nombre/Razón social: Villas Celenia,S.L. (de ahora en adelante CELENIA)

Número de Identificación Fiscal (NIF): B-54383492

Dirección: C/Dr.Calatayud, 55 03724 Moraira-Teulada (Alicante) España

Correo Electrónico (e-mail)info@inmobiliariacelenia.com

Teléfono: +34 966 490 179

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?

Sus datos personales sólo se utilizarán para las siguientes finalidades:

  • a) Envío de la información que nos soliciten mediante el formulario de contacto de nuestra página web o cualquier otro medio de contacto con nuestra empresa.
  • b) Facilitar a nuestros clientes, información sobre nuestros productos y servicios inmobiliarios.
  • c) Llevar a cabo la gestión administrativa, fiscal y contable de nuestros clientes y/o proveedores de las transacciones inmobiliarias y gestión de alquileres.
  • d) Realizar la gestión de marketing y envío de comunicados comerciales sobre nuestros productos y servicios inmobiliarios.

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES?

A continuación, le indicamos cual es la legitimación en base a la finalidad del tratamiento

# FINALIDAD LEGITIMACIÓN
a)

Envío de información que nos solicite

En base a la relación precontractual

b)

Facilitar información a clientes sobre nuestros productos y servicios inmobiliarios

En base a un interés legitimo

c)

Gestión administrativa, fiscal y contable de las transacciones inmobiliarias y gestión de alquileres.

En base a la ejecución de un contrato

d)

Gestión de marketing y envío de comunicados comerciales sobre nuestros productos y servicios inmobiliarios

En base a su consentimiento

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS PERSONALES?

Los datos personales que nos proporciona serán conservados mientras se mantenga nuestra relación contractual o mercantil. No obstante, a partir de la fecha de la terminación de nuestra relación contractual o mercantil sus datos serán conservados:

Mientras dure la relación solicitada o revoque su consentimiento, momento en el cual procederemos a conservarlos debidamente bloqueados para atender posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de sus datos personales por un máximo de 3 años.

En el caso que sea cliente o proveedor nuestro sus datos serán conservados:

Cuatro Años a efectos fiscales: Los libros de contabilidad y otros libros registros obligatorios según la normativa tributaria que proceda (IRPF, IVA, IS, etc.). Artículos 66 a 70 Ley General Tributaria.

Seis años a efectos mercantiles: Libros, correspondencia, documentación y justificantes facturas emitidas y recibidas, tickets, facturas rectificativas, documentos bancarios, etc.). Art. 30 Código Comercio.

¿HAY OBLIGACIÓN DE FACILITAR ESOS DATOS PERSONALES?

En el contacto solicitado, se hace necesario que nos facilite algunos datos de contacto para poder dirigirnos a usted para poder prestarle el servicio que nos solicita.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO HACERLO?

Dado que los consideramos necesarios para poder prestarle el servicio que nos solicita, si no cumplimenta el formulario de contacto no se enviará y será inviable su consulta.

¿CÓMO HEMOS OBTENIDO SUS DATOS PERSONALES?

Los datos obtenidos nos los ha proporcionado usted directamente o bien a través de los portales donde anunciamos nuestros productos y servicios inmobiliarios.

¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS PERSONALES?

Por regla general no se comunicarán sus datos a ningún tercero, salvo obligaciones legales vigentes. En todo caso que cambie esta posibilidad se le informará debidamente solicitando su consentimiento para dicha cesión.

No obstante, le informamos que para la correcta prestación de los servicios (véase, alojamiento web, soporte, email marketing, etc.), distintos prestadores de servicios contratados por nuestra entidad (encargados del tratamiento) podrían tener acceso a la información personal necesaria para realizar sus funciones y con el único objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la relación contractual y/o comercial y dar cumplimiento a obligaciones legales de la entidad.

Estos servicios prestados por terceros son necesarios para el desarrollo de nuestra actividad y, en todo momento, el tratamiento de los datos que lleven a cabo se rige por un contrato que vincula al encargado respecto a nuestra entidad. En ningún caso utilizarán la información para otros fines y la tratarán de conformidad con las directrices estipuladas por nuestra entidad, acordes a su política de privacidad y a la normativa vigente en materia de protección de datos.

CELENIA en su compromiso con la privacidad y protección de datos del Usuario, elegirá únicamente prestadores de servicio que ofrezcan las garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme la legislación aplicable en materia de protección de datos y garanticen la protección de los derechos del Usuario.

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO ME FACILITA SUS DATOS PERSONALES?

Cualquier interesado podrá solicitar el ejercicio de los siguientes derechos:

Derecho de acceso: El interesado tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen.

Derecho de rectificación: El interesado tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan o incompletos.

Derecho de supresión: El interesado tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo.

Derecho de limitación: Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, en cuyo caso únicamente los conservaría para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Derecho a la portabilidad de sus datos: Por lo que puede solicitarnos que sus datos personales automatizados sean cedidos o transferidos a cualquier otra empresa que nos indique en un formato estructurado, inteligible y automatizado.

Derecho de retirar el consentimiento: Usted tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.

Derecho de oposición: El interesado tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos.

¿CÓMO PODRÁ EJERCITAR ESTOS DERECHOS?

Ponemos a su disposición, si nos lo solicitan, los formularios donde podrá ejercitar estos derechos. Podrá solicitarnos en el correo electrónico (e-mail)info@inmobiliariacelenia.com indicándonos el derecho que quiere ejercitar y le enviaremos el formulario correspondiente. 

El ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al correo electrónico (e-mail)info@inmobiliariacelenia.com o bien en el domicilio postal C/Dr.Calatayud, 55 03724 Moraira-Teulada (Alicante) España

¿QUIÉN PUEDE EJERCITAR LOS DERECHOS?

Los derechos de los interesados son personalísimos, por lo tanto, serán ejercidos por el titular de los datos acreditando debidamente su identidad (para ello se le solicitará el DNI o equivalente).

También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado o equivalente, habrá de aportarse DNI y documento acreditativo auténtico de la representación del tercero.

¿CUÁL SERÁ NUESTRA OBLIGACIÓN CUANDO EJERCITA ALGUNO DE LOS DERECHOS?

El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado o interesado en sus tratamientos.

En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos.

El responsable de tratamiento responderá a las solicitudes en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.  El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación.

DERECHO DE RECLAMACIÓN A LA AUTORIDAD DE CONTROL

Usted, podrá solicitar la tutela de derechos que no hayan sido debidamente atendidos a la Agencia Española de Protección de datos. Bien a través de la sede electrónica de su portal web (www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid España).

CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO

Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los campos de los formularios de contactos, o bien enviado un correo electrónico solicitando información, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición, por parte del prestador. El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.

¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS?

En general, puede usar el Sitio Web sin facilitar ninguna información de carácter personal.

Existen canales en nuestra página web donde se puede poner en contacto con nosotros. Cuando nos solicita información, el usuario garantiza la autenticidad, exactitud y veracidad de toda la información que nos facilite, comprometiéndose a mantener actualizados los datos de carácter personal que nos facilite de forma que los mismos respondan, en todo momento, a su situación real. El Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas y de los perjuicios que las mismas pudieran causar.

¿QUÉ MEDIDAS ADOPTAMOS PARA MANTENER SEGURA SU INFORMACIÓN?

Aplicamos medidas técnicas y físicas razonables para proteger la información que recogemos a través del Sitio Web.

PROTECCIÓN DE DATOS EN REDES SOCIALES

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAREMOS SUS DATOS PERSONALES?

Utilizamos redes sociales para informar sobre nuestras actividades e interactuar con nuestros seguidores. Al hacerte seguidor nuestro, consientes que tratemos los datos personales que estén disponibles en tu perfil, exclusivamente para dicha finalidad y sólo en el entorno de cada red social conforme a sus políticas de uso y privacidad. Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de gestionar el listado de personas a las que les gusta nuestra página. Y poder así recibir información directamente relacionada con los servicios que prestamos, eventos, actividades y promociones de nuestra organización, siempre a través de la red social elegida e interactuar con nosotros.

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES?

Las comunicaciones vía redes sociales en todo caso se sujetan al consentimiento del interesado y son del todo voluntarias, quedando sujeta dicha relación a las condiciones establecidas en las políticas de privacidad y protección de datos de cada red social.

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS PERSONALES?

Los datos facilitados en la correspondiente red social permanecerán accesibles a nosotros mientras mantenga activo el botón de “seguir” o “me gusta” y cuanto quiera dejar de seguirnos, lo único que tendrá que hacer es “clic” en el botón “dejar de seguir” o “ya no me gusta” o salir de los contactos de Google+ o eliminar contacto en Linkedin o el procedimiento concreto de la red social.

¿HAY OBLIGACIÓN DE FACILITAR ESOS DATOS PERSONALES?

No hay obligación de facilitar datos más allá de los necesarios para el registro en cada red social.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO HACERLO?

Imposibilidad de comunicación y seguimiento a través de redes sociales.

Podrás ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad de sus datos, retirada del consentimiento y oposición en la dirección de correo electrónico (e-mail)info@inmobiliariacelenia.com. Atenderemos tus solicitudes en el marco y con las limitaciones derivadas de las reglas de funcionamiento establecidas por Twitter, Facebook, Instagram, Mailchimp, Disqus, YouTube, Google / Google+ / Google Maps, Linkedin, Vimeo y Pinterest.

En el apartado ¿Cuáles son sus derechos cuando me facilita sus datos personales? de este documento le explicamos cómo puede ejercitar dichos derechos.

MODIFICACIONES DE LA PRESENTE INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS

CELENIA se reserva el derecho a modificar su Política de Protección de datos de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento. Cualquier modificación de dicha política será publicada en el sitio web.