Na co trzeba uważać kupując nieruchomość w Hiszpanii?

Jeśli chcą państwo zakupić nieruchomość w Hiszpanii,  będzie to najprawdopodobniej jedna z ważniejszych inwestycji i decyzji, jakie Państwo i Państwa rodzina podejmiecie w Waszym życiu. Nasza agencja nieruchmości pomoże Państwu w znalezieniu odpowiedniej oferty, proponując różnorodne możliwości zakupu, zgodne z Państwa życzeniami i wyobrażeniami. W przypadku, gdy myślą Państwo o hipotece na zakup domu, pomożemy w załatwianiu formalności, będziemy obecni przy podpisaniu rezerwacji, umowy kupna – sprzedaży, zajmiemy się stroną prawną i fiskalną Państwa zakupu, jak  również zapisem w hiszpańskim rejestrze własności.

    

Przed podjęciem decyzji kupna nieruchomości i podpisaniem umowy, najlepiej jest skonsultować się z doświadczonym i godnym zaufania prawnikiem, który Państwu doradzi i udzieli wszelkich niezbędnych informacji związanych z kupnem nieruchomości w Hiszpanii. Dobry doradca to spokój i bezpieczeństwo zawieranej tranzakcji. Prawnik pomoże w sprawdzeniu i weryfikacji legalności całego aktu kupna, sprawdzi zadłużenia podatkowe lub bankowe obiektu oraz stronę urbanistyczną nieruchomości, którą chcą Państwo nabyć.

    

Na co należy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy kupna – sprzedaży.

   

Przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży należy sprawdzić stan prawny nieruchomości, a dokładniej mówiąc:

   

Rzeczywisty stan własności i ewentualnych obciążeń na nieruchomość.

Informacje na ten temat uzyskujemy w rejestrze własności w dokumencie zwanym Nota Simple (wypis z rejestru własności), który informuje kto jest rzeczywistym właścicielem nieruchomości i czy istnieją obciążenia na danym obiekcie, takie jak hipoteka, przejęcie bankowe, itd. Należy wziąć pod uwagę, że tylko ta osoba może sprzedać nieruchomość, która figuruje w wypisie z rejsetru własności jako rzeczywisty właściciel.

   

Sytuacja urbanistyczna.

Tę informację można dostać z Urzędu Miejskiego, który wydaje zaświadczenia o klasyfikacji terenu. W ten sposób można się upewnić, czy teren, na kórym znajduje się interesujący Państwa dom, nie jest objęty planem rozwoju miejskiego lub innym obciążeniem urbanistycznym.

   

Lokatorzy!

Przed zakupem mieszkania lub domu, należy upewnić sie, że nie jest on wynajęty lub zamieszkały przez osoby trzecie.

   

Umowa sprzedaży nieruchomości.

Umowa sprzedaży jest końcowym aktem  nabycia nieruchomości, i to właśnie wtedy kupujący otrzymuje klucze do mieszkania stając się jego nowym właścicielem.

Interwencja notariusza daje spokój i pewność, ponieważ zapewnia legalność i prawidłowość operacji.

   

Porada i obecność notariusza podczas aktu zakupu będą bardzo pomocne i nie zwiększą kosztów. Notariusz jest bezstronnym doradcą. Niezależnie od tego, kto prosi o jego usługi, pisze umowę według wspólnej woli stron, które podpisują dany dokument, daje gwarancje treści podpisywanego dokumentu, udziela porad prawnych, jeżeli są wymagane i zawsze zapewnia ochronę słabszej ze stron.

   

Prawo nakłada szereg obowiązków na notariusza, który musi działać na rzecz kupującego, takich jak:

     

kontrola i przegląd dokumentacji, potwierdzenie płatności gruntowych i składek wspólnoty mieszkaniowej, identyfikacja i zdolności prawne sygnatariuszy, zażądanie wypisu z Rejestru Nieruchomości przed podpisaniem aktu notarialnego, archiwizacja elektroniczna aktu kupna-szprzedaży w Rejestrze Nieruchomości, kontrola płatności podatków lokalnych, itd.

     

Podsumowując: decydując się na zakup domu, wskazane jest, aby skonsultować się z wybranym przez siebie , godnym zaufania  adwokatem, z agencją nieruchomości i / lub notariuszem. Twój adwokat pomoże Ci we wszystkich czynnościach przed zakupem domu i przygotuje akt kontroli sprzedaży. Notariusz z kolei sprawdzi wszystkie niezbędne do pomyślnego zakończenia transakcji dokumenty, które potwierdzą, że sprzedawca jest w stanie przekazać własność prawną.